Jste zde: Domácí stránka |
Rugby Club Zlín > Příspěvky 2019

Příspěvky 2019

10.3.2019

Muži a Old Boys 3 500 Kč*

Žáci, kadeti, junioři, ženy, studenti 2 500 Kč*

Členové přispívající 500 Kč

 

Slevy schválené VV RCZ:

Děti trenérů do 18 let -50 % / dítě

Sourozenci do 18 let (sourozenci musí být členy RCZ po celý kalendářní rok)

Sleva na 2.sourozence -25 %

Sleva na 3.sourozence -50 %

 

Při pozdější platbě bude k ceně připočítána přirážka 10 % za každý započatý měsíc!

Členovi, který získá sponzora od výše 5 000 Kč pro potřeby klubu,

budou po úhradě sponzorské částky vráceny členské příspěvky.

 

Příspěvky uhraďte do 31. 3. 2019 bankovním převodem na účet u Fio banky:

č.ú.: 200 052 9544/2010 (uveď jméno a VS = datum narození)

 

Případně zaplaťte přímo trenérovi „své“ kategorie.

VV RCZ může ve výjimečných individuálních případech rozhodnout o alternativní úhradě

členských příspěvků (rozdělení do více splátek, dohodnutá činnost pro klub, apod.).

Výkonný výbor RC Zlín

 

*v ceně příspěvků je započítán poplatek za licenci hráče hrazený České ragbyové unii.